ANEKS NR 1 DO ZARZĄDZENIA WEWNĘTRZNEGO NR 0142-015/2017

Dotyczy: naniesionych zmian w zarządzeniu dotyczącym odpłatności za zajęcia i warsztaty organizowane przez Centrum Kultury w Piasecznie w sezonie 2017/2018 - pozycja 9, 13, 22, 28 oraz dopisania nowych zajęć pozycja 54.

Register to read more...

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 0142-017/2017

Dotyczy: Inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej wyposażenia sekretariatu w budynku przy ulicy Dworcowej 9

Register to read more...

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 0142-015/2017

Dotyczy: odpłatności za zajęcia i warsztaty organizowane przez Centrum Kultury w Piasecznie w sezonie 2017/2018

Register to read more...

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 0142-016/2017

Dotyczy: Inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej wyposażenia budynku "Klubu Kultury w Chojnowie"

Register to read more...

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 0142-014/2017

Dotyczy: kontroli zarządczej w Centrum Kultury w Piasecznie

Register to read more...