ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 0142-008/2017

Dotyczy: wyboru najkorzystniejszej oferty zakupu elektronicznego zestawu perkusyjnego do Klubu Kultury w Józefosławiu.

Czytaj więcej...

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 0142-007/2017

Dotyczy: wyboru najkorzystniejszej oferty zakupu projektora do pracowni komputerowej w Przystanku Kultura

Czytaj więcej...

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 0142-004/2017

Dotyczy: dzień odbioru za 11 listopada 2017

Czytaj więcej...

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 0142-005/2017

Dotyczy: wprowadzenia nowego Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Centrum Kultury w Piasecznie.

Czytaj więcej...

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 0142-03/2017

Dotyczy: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Czytaj więcej...