ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 0142- 018/2015

Dotyczy: Bezpłatnego zwiedzania Muzeum Regionalnego w okresie między świątecznym 2015r.

Czytaj więcej...

Zarządzenie wewnętrzne nr 0142-009/2015

Dotyczy: Cennika zajęć organizowanych w „Przystanku Kultura” w sezonie 2015/2016.

Czytaj więcej...

Zarządzenie wewnętrzne nr 0142-010/2015

Dotyczy: Cennika zajęć organizowanych w Klubach Kultury w sezonie 2015/2016.

Czytaj więcej...

Zarządzenie wewnętrzne nr 0142-011/2015

Dotyczy: Cennika zajęć organizowanych w ramach projektu „Wszechnica Rodzica” w sezonie 2015/2016.

Czytaj więcej...

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KUTURY NA 2015

Projekt planu finansowego Centrum Kultury na 2015.

Czytaj więcej...