ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 0142-013/2017

Dotyczy: rozpoczęcia i zakończenia zajęć oraz informacji o płatnościach w Centrum Kultury w Piasecznie w sezonie 2017/2018

Czytaj więcej...

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 0142-012/2017

Dotyczy: powołania Rady Programowej Centrum Kultury w Piasecznie.

Czytaj więcej...

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 0142-010/2017

Dotyczy: Spisu z natury wyposażenia budynku Klubu Kultury w Runowie przy ul. Dobrej 63

Czytaj więcej...

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 0142-011/2017

Dotyczy: Inwentaryzacji wyposażenia budynku Klubu Kultury w Józefosławiu przy ul Uroczej 14

Czytaj więcej...

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 0142-009/2017

Dotyczy: Inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej wyposażenia budynku „Strefy Kultury”

Czytaj więcej...